Војвода Степа

Библиотека „Алекса Шантић“ у Војвода Степи у своме фонду има 5071 књигу за одрасле кориснике, 2118 књига за децу и 3 периодичне публикације.

Ове године у Библиотеку је учлањено 135 корисника свих профила: од деце предшколског и школског узраста, студената, радника, земљорадника, домаћица, пензионера, а приметан је пораст броја корисника сваке године.

У Библиотеци се највише читају класици, белетристика, трилери, романи са историјском тематиком. Најчитанији аутори су Иво Андрић, Меша Селимовић, Момо Капор, Љиљана Хабјановић Ђуровић, Мирјана Бобић Мојсиловић, Ден Браун, Џон Гришам, Роберт Ладлам, Гијом Мусо, Карлос Руис Сафон, Тони Парсонс, Трејси Шевалије и други.

књижничар: Велинка Обреновић
радно време: сваког радног дана од 10 до 14 часова

адреса: Карађорђев трг б.б.
23219 Војвода Степа
тел: 023/818-010