Нова Црња

Библиотека „Јожеф Атила“ у Новој Црњи у своме фонду има публикације на мађарском и на српском језику. На одељењу за одрасле налазе се 3725 књига на мађарском и 874 књига на српском језику. Одељење за децу и младе броји 888 књига на мађарском језику.

У Библиотеку је тренутно учлањено 135 корисника.

Библиотека набавља и серијске публикације, дневне новине „Magyar Szó“ и недељник „Családi Kör“.

књижничар: Ерика Ђемант
радно време: сваког радног дана од 10 до 14 часова

адреса: ЈНА 113
23218 Нова Црња
тел: 023/815-440