Завичајно одељење

Завичајно одељење постоји од 1990. године. У њему се прикупља, обрађује и чува књижна и некњижна грађа – фотографије, плакати, новински исечци и аудо-визуелна грађа, која представља јединствено сведочанство о културном и свакодневном животу житеља Општине Нова Црња. На Завичајном одељењу чувају се радови завичајних аутора: Ђуре Јакшића, Милете Јакшића, Владимира Миланкова, Момчила Миланкова, Љубомира Попова, Ђоке Стојичића, Драге Гавриловић, Милана Мицића, Небојше Фаранова, Наде Малек, Александра Зарина и других. Посебан део овог одељења чине монографије о насељеним местима Општине Нова Црња, као и документација, фотографије и исечци из новина о манифестацији „Липарске вечери – Ђурини дани“.