Одељење периодике

У Одељењу периодике чувају се серијске публикације: часописи, новине, годишњаци и зборници радова. У складу са структуром корисника Библиотеке, набављају се периодичне публикације из области књижевности, уметности, културе, пољопривреде, као и неколико дечијих часописа. Део фонда Одељења периодике чине стручни библиотечки часописи.

DSCN3243