Запослени

Аница Гарић, директор

Златко Васиљевић, виши књижњичар

Јадранка Воларов, књижничар
огранак у Александрову

Велинка Обреновић, књижничар
огранак у Војвода Степи

Ерика Ђемант, књижничар
огранак у Новој Црњи

Иванка Милошев, књижничар
огранак у Радојеву