Основне информације

Народна библиотека „Ђура Јакшић“ основана је 27. фебруара 1964. године, издвојивши се из тадашњег центра за културу. Организациону структуру чине централна библиотека у Српској Црњи и огранци у Александрову, Војвода Степи, Новој Црњи и Радојеву.

У фонду Народне библиотеке „Ђура Јакшић“, у матичној библиотеци и у огранцима, налази се око 33.000 јединица, на српском и мађарском језику. Библиотека се бави библиотечком делатношћу и организовањем културних и едукативних програма и манифестација. Набавна политика усклађена је са потребама корисника, те се набављају монографске и серијске публикације из различитих стручних области, као и популарна литература за децу и за одрасле.

Стручни послови у Библиотеци (обрада, издавање књига, учлањење корисника) су аутоматизовани.

Библиотекa у Српској Црњи тренутно има 423 корисника. Чланарина је бесплатна. Могуће је позајмити две књиге на 15 дана.

Радно време Библиотеке је радним данима од 8 до 15 часова.